Home

Patiënten betrekken bij veilige zorg

Hoe betrekt u patiënten succesvol bij veilige zorg in uw ziekenhuis? Dit eenmalige
E-zine bevat tools, tips en video’s om met verschillende doelen patiënten te betrekken bij veilige zorg.

  • Lees meer

Patiëntenparticipatie is geen doel op zich. Het is een kansrijk middel bij het verhogen van patientveiligheid door het benutten van kennis en ervaring van patiënten. Patiënten bekijken situaties immers met een andere bril en doorlopen als enige het hele zorgtraject. Die invalshoek is een essentiële aanvulling op uw eigen perspectief. Zorg wordt daar beter van!

X

Patiënten betrekken bij veilige zorg

X
VISIE

Input patiëntveiligheidsbeleid

Het is belangrijk ervaringsdeskundigheid van patiënten maximaal te benutten. Bij voorkeur op strategisch en mesoniveau. Daarin slaagt u samen met uw cliëntenraad.

  • Lees meer

Het is belangrijk ervaringsdeskundigheid van patiënten maximaal te benutten. Bij voorkeur op strategisch en mesoniveau. Daarin slaagt u samen met uw cliëntenraad.


Vertegenwoordigers van de cliëntenraad overleggen vaak rechtstreeks met de Raad van Bestuur en de medische en verpleegkundige staf. Cliëntenraden zijn goed op de hoogte van ervaringen en meningen van patiënten en bezoekers. U kunt daar ook gebruik van maken bij de keuze voor de inzet van participatie-instrumenten of inbreng van het patiëntenperspectief.

X

Tools: Input patiëntveiligheidsbeleid

X
TOOLS
1

Meer inzicht in risico’s

Met de extra ogen en oren van uw patiënten krijgt u meer inzicht in risico’s en gevoelens van (on)veiligheid. Samen met uw patiënten werken aan veilige zorg.

  • Lees meer

Met de extra ogen en oren van uw patiënten krijgt u meer inzicht in risico’s en gevoelens van (on)veiligheid. Samen met uw patiënten werken aan veilige zorg.


Ervaringen van patiënten inventariseert en benut u met instrumenten als Patiënt Incident Melden (PIM), patiënten betrekken bij een prospectieve risico-inventarisatie (PRI), gesprekken met patiëntenorganisaties en mystery patiënten.

X
TOOLS
4
TOOLS
4
TOOLS
4
TOOLS
4

Alerte patiënten

Patiënten hebben een rol en verantwoordelijkheid bij hun eigen zorg en veiligheid. Zij kunnen alert zijn op veranderingen of zaken die anders gaan dan verwacht.

  • Lees meer

Patiënten hebben een rol en verantwoordelijkheid bij hun eigen zorg en veiligheid. Zij kunnen alert zijn op veranderingen of zaken die anders gaan dan verwacht.


Voorwaarde is wel dat zij weten waarop ze kunnen en mogen letten bij hun zorg. Dat vertelt u hen onder andere met patiëntveiligheidskaarten en met de VMS patiëntengids.

X

Tools: Alerte patiënten

X
TOOLS
2
TOOLS
2

Evaluatie patiëntveiligheidsbeleid

U maakt werk van patiëntveiligheidsbeleid, u zet in op verbeteringen en betrekt patiënten daarbij. Maar welke impact heeft uw beleid en instrumenten op veilige zorg?

  • Lees meer

U maakt werk van patiëntveiligheidsbeleid, u zet in op verbeteringen en betrekt patiënten daarbij. Maar welke impact heeft uw beleid en instrumenten op veilige zorg?


Natuurlijk wilt u weten welke impact uw beleid en de instrumenten hebben op de veiligheid en de veiligheidsbeleving. Waar zijn kansen voor verbeteringen? Daar komt u achter via evaluatie en navraag bij uw patiënten. Bijvoorbeeld in de vorm van spiegelgesprekken, focusgroepen, feedback van patienten en veiligheidsrondes.

X

Tools: Evaluatie patiëntveiligheidsbeleid

X
TOOLS
4
TOOLS
4
TOOLS
4
TOOLS
4

Opvang en nazorg bij incidenten

Ziekenhuizen en zorgverleners werken (samen met patiënten) hard aan het voorkomen van incidenten. Ondanks alle goede bedoelingen en vangnetten gaat het soms toch mis.

  • Lees meer

Ziekenhuizen en zorgverleners werken (samen met patiënten) hard aan het voorkomen van incidenten. Ondanks alle goede bedoelingen en vangnetten gaat het soms toch mis.


En wat doet u dan? Open en eerlijk communiceren. Dat is ieders belang. Zowel voor de betrokken patiënt en zijn of haar naasten als voor ziekenhuis en zorgverleners. Een opvang en nazorg protocol kan daaraan bijdragen.

X

Tools: Opvang en nazorg bij incidenten

X
TOOLS
1

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X