Evaluatie patiëntveiligheidsbeleid

Tool: Focusgroep

Wat is het?

Bij een focusgroep gaan zeven tot tien patiënten in gesprek over een specifiek onderdeel of product van een zorgproces dat nog ontwikkeld of verbeterd moet worden. Het draait om het inventariseren van wensen en behoeften. Een focusgesprek is gericht op het evalueren van de zorg en voelen hoe patiënten terugkijken op hun ervaringen in het ziekenhuis.

Waarom?

De kracht van een focusgroep is dat feiten, meningen, beelden en emoties van patiënten boven tafel komen. Er kan meer diepgaand ingegaan worden op bepaalde vragen en behoeften. Door de interactie tussen de deelnemende patiënten ontstaat verdieping én verbreding van het onderwerp. Als ziekenhuis kunt u de agenda meer sturen, waarbij deelnemers aangeven welke aspecten van het onderwerp ze belangrijk vinden.

Hoe?

Patiënten die meedoen hebben ervaring met een onderwerp uit de zorg. Een gespreksleider leidt een discussie over hun ideeën, ervaringen, motieven, belangen en denkwijze over vooraf vastgestelde gespreksonderwerpen. De onderwerpen zijn vastgesteld met medewerkers van de afdeling. Er zijn doorgaans geen zorgverleners bij het gesprek aanwezig. Het is van belang om vooraf de doelen en verwachtingen van de uitkomsten goed te bepalen.

 

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X