Meer inzicht in risico’s

Tool: Gesprek met patiëntenorganisaties

Wat is het?

Patiëntenverenigingen zijn organisaties die opkomen voor de belangen van patiënten en hun naasten. Naast algemene patiëntenorganisaties is er voor vrijwel elke aandoening wel een vereniging. Patiëntenverenigingen hebben veel verzamelde kennis over specifieke ziektes of aandoeningen. Ze bieden voorlichting en lotgenotencontact en voeren (kwaliteits)projecten uit.

Als ziekenhuismedewerker kunt u contact opnemen met deze organisaties en in gesprek gaan over de wijze waarop patiënten bij de zorg en veiligheid kunnen worden betrokken.

Waarom?

Patiëntenorganisaties hebben vaak goed zicht op ervaringen van patiënten. Ze zijn op de hoogte van goede voorbeelden binnen ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Ook hebben zij veel kennis over de inzet van instrumenten voor patiëntenparticipatie.

Patiëntenorganisaties hebben meestal een grote achterban die zij kunnen raadplegen en inzetten. In dialoog met deze organisaties kunt u ervaringen van patiënten met uw ziekenhuis beter benutten en patiënten daadwerkelijk betrekken bij hun zorg en veiligheid.

Hoe?

Afgevaardigden van een patiëntenvereniging gaan in gesprek met medewerkers van een bepaalde afdeling. Gespreksonderwerpen zijn de ervaringen van de patiënten en de medewerkers, mogelijkheden en verbeterpunten.

U kunt ook vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen met specifieke deskundigheid uitnodigen in projecten of activiteiten die u als ziekenhuis uitvoert op het gebied van veiligheid. 

Zorgbelang Noord-Holland: Meerwaarde van patiëntenparticipatie
  • Lees meer

Bron: website Zorgbelang Noord-Holland.

Nazorg na ontslag uit het ziekenhuis

In 2009 deed Zorgbelang Noord-Holland onderzoek naar de nazorg die patiënten kregen na ontslag uit het ziekenhuis. Ruim 40% van ons cliëntenpanel was niet tevreden over het verloop van de dag van het ontslag en/of over de periode daarna:

  • De dag van ontslag verliep onrustig en de pl

Richtlijnen over pre-, per, en postoperatieve proces: zogenaamde TOP-richtlijnen.

  • Lees meer

Richtlijnen over pre-, per, en postoperatieve proces: zogenaamde TOP-richtlijnen. A

an de NPCF is gevraagd om het patiëntenperspectief in te brengen bij de richtlijnen over het pre-, per- en postoperatieve proces (de zogenaamde TOP-richtlijnen). In de richtlijnen wordt onder andere beschreven welke informatie zorgverleners minimaal nodig hebben om de patiënt het traject veilig te kunnen laten doorlopen. De patiënt zal dat merken en zal bijvoorbeeld herhaald gevraagd worden naar zijn/haar identiteit en de aard en lokalisatie van de operatie. Het is belangrijk om de patiënt duidelijk te maken dat dit de veiligheid moet verhogen en niet een teken is van gebrekkige communicatie tussen zorgverleners. Patiënten worden gezien als belangrijke bron van informatie, maar patiënten kunnen ook een belangrijke rol spelen bij hun eigen veiligheid. Patiëntenfederatie NPCF heeft samen met de Orde van medisch specialisten (OMS) en IQ Healthcare twee patiëntveiligheidskaarten ontwikkeld.

  • Help mee aan een veilige operatie
  • Help mee aan een veilig ontslag

Met deze kaarten weten patiënten nu ook waarom bepaalde vragen gesteld worden, welke informatie ze zouden moeten verwachten en wat hun rol is als iets ander gaat dan verwacht!

Overzicht patiëntveiligheidskaarten

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X