Alerte patiënten

Tool: Mijn Patiëntengids

Wat is het?

De Mijn Patiëntengids is een logboek dat patiënten helpt en uitnodigt zich actiever op te stellen in het zorgproces. Zo dragen zij meer bij aan hun eigen veiligheid in het ziekenhuis. In de Mijn Patiëntengids is informatie gebundeld, vanaf het moment van het eerste contact met het ziekenhuis, de diagnose, opname, operatie tot en met de nazorg. Daarbij staat uitgelegd waarom vragen stellen belangrijk is.

Waarom?

Artsen en verpleegkundigen zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid van patiënten, maar ze hebben patiënten daarbij nodig. De Mijn Patiëntengids maakt tastbaar wat patiënten vanuit hun eigen positie kunnen bijdragen aan veilige zorg.
Met de gids kunnen patiënten zich optimaal voorbereiden op een veilig bezoek aan het ziekenhuis en meewerken om het samen veiliger te maken. Zij weten na gebruik van de gids welke vragen zij kunnen stellen over hun ziekte, behandeling(plan) en verwachte resultaten en over de veiligheid van hun behandeling. Ook weten zij hoe zij gedurende het bezoek goed geïnformeerd blijven en hoe zij een rol kunnen spelen bij het voorkomen van incidenten. Hierdoor ervaren patiënten steun, hun angst voor het onbekende vermindert en een hoge mate van zelfredzaamheid komt daarvoor in de plaats.

Hoe?

De bundeling van alle beschikbare informatie in de Patiëntengids maakt de algemene informatie overzichtelijk en specifieker. De manier van introduceren, het moment van uitdelen en het tussentijds bekrachtigen van de rol van de patiënt als partner in het (veilige) zorgproces, bepaalt het succes van de Patiëntengids. De patiëntengids dient dus vroeg in het proces te worden ingezet, op de individuele patiënt te worden afgestemd en patiënten moeten tussentijds aan het bestaan ervan te worden herinnerd.

VMS Patientengids is nog niet beschikbaar.
  • Lees meer

VMS Patientengids is nog niet beschikbaar.

Momenteel wordt de Patientengids getest in een aantal ziekenhuizen bij zowel professionals als patienten. Na de pilot zal bepaald worden of en hoe de Patientengids verder verspreid zal worden onder de ziekenhuizen. Wordt vervolgd via NVZ en NFU.

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X