Meer inzicht in risico’s

Tool: Patiënt Incident Melden (PIM)

Wat is het?

Patiënten melden (bijna) incidenten en zaken die anders lijken te gaan dan de bedoeling is. Een PIM-melding is iets anders dan een klacht. Bij een PIM gaat het niet om beoordelen van het individuele functioneren van een zorgverlener. De melding van een patiënt is juist gericht op het verbeteren en vergroten van het inzicht in de risico’s. Wilt u hiervoor openstaan en meer gebruik maken van deze signalen? U kunt patiënten uitnodigen en de mogelijkheid bieden om – net als zorgverleners - incidenten te melden. Om deze signalen van patiënten ook te benutten voor verbetering kunt u deze ook registreren en koppelen aan uw VIM.

Waarom?

Veilig Incident Melden door verpleegkundigen en artsen en andere zorgverleners (VIM) helpt om risicosituaties aan te pakken. Diverse onderzoeken tonen aan dat hiermee slechts een klein aantal incidenten zichtbaar wordt. Door naast VIM ook open te staan voor meldingen van patiënten krijgt u meer inzicht in risico’s en (bijna)incidenten. Patiënten nemen andere dingen waar dan zorgverleners en doorlopen als enige het hele zorgtraject. Patiëntmeldingen zijn hierdoor (deels) complementair aan meldingen van zorgverleners. Het met PIM proactief verzamelen van ervaringen van patiënten geeft meer inzicht in mogelijke risico’s en verbeterpunten.

Hoe?

Vraag patiënten om alles te melden wat niet de bedoeling lijkt te zijn. Richt een proces in waarmee deze meldingen ook door zorgverleners worden opgevangen. Registreer de meldingen van patiënten zodat van deze signalen kan worden geleerd. Attendeer zorgverleners en patiënten op de mogelijkheid van PIM en maak het zichtbaar.

Laat bij herhaling merken dat u open staat voor meldingen door patiënten en deze serieus neemt. Registreer de PIM-meldingen en zet ze om in verbeteringen.

Combineer de ervaringen uit de PIM met bestaande bronnen van informatie, zoals VIM, dossieronderzoek, klachten en claims van patiënten. Voor meer en completer inzicht samen met patienten.

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X