Alerte patiënten

Tool: Patiëntveiligheidskaarten

Wat is het?

Een patiëntveiligheidskaart is een hulpmiddel om patiënten actiever mee te laten denken over het vergroten van hun veiligheid. Elke patiëntveiligheidskaart bevat cartoons met tips voor patiënten om bijvoorbeeld vragen te stellen of informatie te geven. Een patiëntveiligheidskaart maakt zowel patiënten als zorgverleners bewuster van de rol die patiënten kunnen spelen.

Waarom?

In de praktijk denkt een groot deel van de patiënten graag mee over patiëntveiligheid. Dat is maar goed ook want naast instructies opvolgen en informatie geven over bijvoorbeeld medicijngebruik moeten patiënten ook zoveel mogelijk alert zijn op veranderingen. Zij moeten vragen stellen als iets niet duidelijk is of anders gaat dan werd verwacht. Daarbij is een hulpmiddel welkom. Want patiënten weten niet altijd waarop ze kunnen en mogen letten bij hun zorg.

Hoe?

Maatwerk en afstemming zijn belangrijk.
Via www.mijnzorgveilig.nl kunnen zorgverleners zelf patiëntveiligheidskaarten samenstellen door cartoons en teksten te selecteren.

De manier van introduceren en het moment van uitdelen van de handreiking zijn van invloed op het succesvol toepassen van de patiëntveiligheidskaart. Afdelingen moeten daarover afspraken maken en regelmatig stil staan bij de vraag hoe ieder omgaat met het betrekken van de patiënt bij patiëntveiligheid.

Alleen een kaart aanbieden is onvoldoende. Patiënten moeten zich ook tijdens hun behandeling uitgenodigd weten om de tips en suggesties op te volgen en alert te blijven op hun zorg.

Goed voorbeeld introductie en gebruik hygiënekaart op de afdeling Chirurgie UMCG
  • Lees meer

Goed voorbeeld introductie en gebruik hygiënekaart op de afdeling Chirurgie UMCG

Op elke verpleegeenheid van de Chirurgie in het UMCG hangt de ingelijste hygiënekaart bij de ingang van de afdeling, daarbij hangt desinfectanspompje met verzoek aan bezoekers om handen bij binnenkomst en verlaten afdeling te desinfecteren.

Goed voorbeeld doet volgen; belangrijk dat medewerkers zelf het goede voorbeeld laten zien m.b.t. desinfecteren handen. De kaart is geïntroduceerd met een fe

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X