Meer inzicht in risico’s

Tool: Prospectieve risico-inventarisatie (PRI)

Wat is het?

Bij een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) licht een team zorgverleners een zorgproces door op risico’s. Zij bedenken daarna hoe risico’s te elimineren zijn of barrières ingebouwd zouden kunnen worden. Een PRI kan vooruitzien (prospectief) of terugblikken (retrospectief). Het is een aanvulling op andere methoden om risico’s te inventariseren. U kunt veel gemak hebben van ervaringsdeskundige patiënten of mantelzorgers in uw PRI-team.

Waarom?

Bij het doorlichten en eventueel herontwerpen van zorgprocessen zijn feedback en ideeën vanuit de ervaringsdeskundigheid van patiënten essentieel. Voor artsen, verpleegkundigen en managers wordt veel sneller duidelijk welke impact bijstellen van handelingen hebben op patiënten. De winst van deze vorm van participatie is vooral dat de patiënt in het herontwerp van processen proactief betrokken wordt en niet pas achteraf als ‘passieve ontvanger’ van de zorg.

Hoe?

Patiënten of mantelzorgers zitten aan tafel met artsen, verpleegkundigen en managers. Zij hebben inbreng in alle fases van de inventarisatie en lichten samen het zorgproces door.

Het perspectief van de patiënt in het zorgproces krijgt speciale aandacht: welke rol kan de patiënt zelf spelen bij het verhogen van veiligheid? Hoe is verkregen feedback van patiënten concreet te vertalen?

Goede selectie van patiënten is noodzakelijk. Kunnen zij over de eigen grenzen heenkijken en spreken voor anderen? Hebben zij zowel de wil als de competenties om samen te werken met de hulpverleners in een vertrouwelijke setting?

Het is belangrijk minstens twee patiënten of mantelzorgers vanaf het begin te laten deelnemen in het team. Anders werkt het niet. Het betrekken van slechts één patiënt in een PRI-werkgroep verlaagt de effectiviteit zelfs aantoonbaar. Zover komt het niet als u minstens twee patiënten of mantelzorgers vanaf het begin laat meedoen.

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X