Opvang en nazorg bij incidenten

Tool: Protocol opvang en nazorg bij incidenten

Wat is het?

Een protocol beschrijft en legt verantwoordelijkheden vast voor adequate opvang, nazorg en communicatie na een incident of calamiteit. Wie doet wat, hoe en wanneer na een incident of calamiteit?

Een protocol geeft duidelijkheid en houvast. Het biedt handvatten voor adequate opvang en nazorg en geeft helderheid over mogelijke klachtroutes en wat patiënten daarvan mogen verwachten.

Waarom?

Met een protocol benadrukt u het belang van snelle open en eerlijke communicatie met patiënten en hun naasten na een incident. Voor een zorgverlener is een incident of calamiteit een niet te onderschatten vervelende gebeurtenis die veel impact kan hebben. Maar een incident heeft vooral veel impact voor de patiënt en zijn naasten. Na een incident is het van belang dat er zo snel mogelijk een open en eerlijk gesprek plaatsvindt. Patiënten hebben daar recht op.

Zowel voor zorgverleners als voor patiënten kan dat gesprek moeilijk zijn. Onzekerheid en onduidelijkheid bij patiënten kunnen leiden tot meer frustratie en boosheid. Zeker als patiënten voelen dat ze onvolledige informatie krijgen of wanneer incidenten of calamiteiten worden ontkend. Escalatie voorkomt u door openheid te geven, te erkennen dat er iets mis is gegaan en alles in het werk te stellen om mogelijke schade te herstellen. Dit is vastgelegd in de gedragscode over openheid (GOMA).

Hoe?

De patiënt of zijn of haar naasten moeten zo snel mogelijk worden geïnformeerd. In ieder geval binnen 24 uur na het incident of de identificatie. Het is van belang daarbij duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor een patiënt of diens naasten.

Omdat incidenten en calamiteiten impact kunnen hebben op de hele ziekenhuisorganisatie is het van belang het protocol Opvang en nazorg bij incidenten te borgen en bekend te maken in de hele organisatie.

Het is raadzaam dat hulpverleners oefenen op opvang en nazorg bij incidenten en calamiteiten. Een communicatieprotocol en tips voor zorgverleners en patiënten kan daarbij helpen.

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X