Evaluatie patiëntveiligheidsbeleid

Tool: Spiegelgesprek

Wat is het?

Een spiegelgesprek is een groepsgesprek onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Vijf tot twaalf (ex-)patiënten delen hun ervaring over een vooraf vastgesteld thema. Betrokken zorgverleners (artsen, verpleegkundigen en anderen) zitten er in een tweede kring omheen en mogen luisteren. Ook managers of leden van de cliëntenraad kunnen aanwezig zijn. Hun taak is luisteren en zwijgen. In het laatste deel kunnen mensen uit deze tweede kring vragen stellen.

Waarom?

De kracht van een spiegelgesprek schuilt in de directe confrontatie tussen zorg- of dienstverleners en (ex-)patiënten. Een spiegelgesprek geeft ziekenhuismedewerkers feedback en informatie over de verleende en ervaren zorg- of dienstverlening. Dit levert u vaak een overzicht op van positieve- en verbeterpunten. Bovendien resulteert dit in aanbevelingen voor verbeteracties, geformuleerd vanuit het perspectief van (ex-) patiënten.

Hoe?

Bij een spiegelgesprek wordt een groep van maximaal 12 patiënten of naasten uitgenodigd om te praten over wat er bij hen leeft of juist over vragen die bij het ziekenhuis leven. In het eerste deel van het gesprek brengen (ex)patiënten zelf onderwerpen naar voren waarover ze wat willen vertellen. Dat kan gaan over persoonlijke contacten met artsen, verpleegkundigen en anderen, over de behandeling en onderzoeken of over de faciliteiten. Positieve ervaringen en zaken die anders en beter hadden gekund, komen aan de orde.

In het tweede deel stelt de gespreksleider vragen vanuit de afdeling of betrokken zorgverleners. Vaak zijn het onderwerpen waar de afdeling zelf mee bezig is, bijvoorbeeld door andere waarderingsonderzoeken of signalen over tekortkomingen. Bij het gesprek zijn alle relevante zorgverleners aanwezig. Zij nemen geen deel aan het gesprek, maar luisteren naar de ervaringen. Aan het einde kunnen zij vragen beantwoorden van de patiënten. Het is niet de bedoeling met elkaar in discussie te gaan, of het gelijk te halen.

Ervaring: “Oplossingen waarbij de patiënt centraal staat.” TOP-verpleegkundige
  • Lees meer

Ervaring

Romy Augustin, TOP-verpleegkundige Kennemer gasthuis

“Bij het spiegelgesprek hebben wij als toehoorders veel informatie gekregen over de wensen en behoeften van de patiënten. Dit helpt ons om binnen het Kennemer Gasthuis passende oplossingen te bieden ten aanzien van het ontslag en de nazorg. Oplossingen waarbij de patiënt centraal staat.”

Ervaring: “Patiënten kunnen goed verwoorden wat ze hebben ervaren.” Kwaliteitsverpleegkundige

  • Lees meer

Ervaring

check Projectleider en kwaliteitsverpleegkundige Rob Gobel unit gyn/verlosk

“Patiënten kunnen goed verwoorden wat ze hebben ervaren. Je krijgt letterlijk een spiegel voorgehouden. Dat levert veel eye openers. Patiënten formuleren vragen soms net weer even anders en ervaren of beleven zaken ook anders dan dat je van te voren kan bedenken. Patiënten geven bijvoorbeeld aan dat ze vaak niet weten wie ze voor zich hebben. Een arts, een assistent, een co-assistent, een verpleegkundige, een verloskundige. Ze hebben vaak dezelfde jas aan. Mede door deze ervaringen hebben we onze naambordjes aangepast en de  functies er duidelijker op laten zetten.

Ervaring: “Echte eye-openers waar we wat mee kunnen en ook gaan doen” Verpleegkundige

  • Lees meer

Ervaring

Fijn om als toehoorder de ervaringen en behoeften van patienten te horen ten aanzien van het ontslag. Daar hebben we nooit zo bij stil gestaan. Echte eye-openers waar we wat mee kunnen en ook gaan doen.

Verpleegkundige

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X