Evaluatie patiëntveiligheidsbeleid

Tool: Veiligheidsronde

Wat is het?

Een veiligheidsronde is een rondgang op een afdeling waarbij u specifiek let op een aspect van patiëntveiligheid. Veiligheidsrondes loopt u daar waar voor patiënten de meeste risico’s bestaan: op patiëntgebonden afdelingen in het ziekenhuis. Door dit samen te doen met de Raad van Bestuur, afdelingsmanagers, medewerkers en patiënten, maakt u zichtbaar dat zij een rol hebben bij het evalueren en verbeteren van de veiligheid in uw ziekenhuis.

Waarom?

Met veiligheidsrondes laat u als Raad van Bestuur, manager of afdeling zien dat u veiligheid belangrijk vindt en dat u in gesprek wilt met medewerkers en patiënten om te horen wat er kan worden gedaan om veilig te werken. Zorgprofessionals ervaren dat als steun in de rug.
Doordat meerdere mensen met een veiligheidsronde meelopen, komen verschillende aspecten van veiligheid aan de orde. Zo kunnen veiligheidsrondes een positief effect hebben op de patiëntveiligheidscultuur van zowel Raad van bestuur als ziekenhuismanagement en zorgprofessionals.

De kracht van dit instrument is dat het eenvoudig te implementeren is en directe waarneming mogelijk maakt van verschillende aspecten van patiëntveiligheid.

Hoe?

Veiligheidsrondes neemt u standaard op in de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, zodat jaarlijks een minimum aantal veiligheidsrondes uitgevoerd wordt. De deelname van een patiëntvertegenwoordiger kan daarin worden verankerd. Voor het opzetten van goede veiligheidsrondes verwijzen we naar de VMS praktijkgids.

Het is zinvol de patiëntenvertegenwoordiger een eigen rol te geven binnen de veiligheidsrondes. Vragen daarbij zijn bijvoorbeeld: Welke punten of vragen op het gebied van patiëntveiligheid zijn vanuit patiëntenperspectief van bijzonder belang om op te letten en naar te vragen? Wat is de (gezamenlijke) agenda van de Raad van Bestuur en cliëntenraad op dit gebied? En hoe krijgt dat vorm binnen de opzet van de veiligheidsronde?

Ondersteunend aan de ronde kunnen medewerkers (en eventueel patiënten) foto’s laten zien van onveilige situaties om met elkaar over in gesprek te gaan.

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X