Patiënten betrekken bij veilige zorg

Visie

Zonder de inbreng van patiënten kan de veiligheid niet optimaal zijn. Dat is de visie van zowel VMS Veiligheidsprogramma als patientenfederatie NPCF. Patiëntenparticipatie is een belangrijke schakel bij veiligere zorg!

 

VMS Veiligheidsprogramma: Samen veilig in het ziekenhuis

Participatie van de patiënt is een van de basiseisen van het
veiligheidsmanagementsysteem. Dat ligt ook vast in de NTA-norm VMS. Betrek de patiënt actief en systematisch bij opstellen, uitvoeren en evalueren van patiëntveiligheidsbeleid. Zorg ervoor dat patiënt terecht kan met incidentmeldingen, klachten en/of claims en geef erkenning en verontschuldiging in geval van potentieel vermijdbare schade.

NPCF: Zonder de patiënt geen patiëntveiligheid

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg die ze krijgen goed en veilig is. Maar helaas gaat het wel eens mis. Patiëntervaringen zijn belangrijke signalen die kunnen helpen om de zorg beter te maken. De patiënt heeft ook een eigen verantwoordelijkheid en kan actief een bijdrage leveren aan veilige zorg. Alleen door samenwerking kan de zorg beter en veiliger worden.

Waarom zou uw ziekenhuis patienten betrekken bij patiëntveiligheid? Om:

  • te voldoen aan de NTA veiligheidseisen op het gebied van patiëntveiligheid
  • partnerschap met patiënten bij het ontwikkelen van beleid
  • inzicht in risico’s die patiënten hebben ervaren tijdens de zorg
  • patiënten te betrekken bij evaluatie van patiëntveiligheid
  • patiënten alert te maken op de risico’s
  • inzicht in verbetersuggesties van patiënten
  • opvang en nazorg bij incidenten en calamiteiten.

Contact & Colofon

Contact

Heeft u vragen over de e-zine Patiëntenparticipatie? Neem dan contact op via helpdesk@vmszorg.nl.

 

Colofon

Dit E-zine Patiëntenparticipatie is ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramma in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF. 

Met dit eenmalige E-zine reikt het VMS Veiligheidsprogramma Raden van Bestuur, kwaliteitsmedewerkers en professionals in ziekenhuizen instrumenten aan om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Zo kunnen patiënten meer betrokken worden bij veilige zorg. Door hen te laten meedenken en praten over patiëntveiligheid kunnen we samen de zorg patiëntveiliger maken.

 

Ontwerp:
www.tigges.nl

Tekstredactie:
www.mensinkstekstfabriek.nl

Videojournalistiek:
www.journalinda.nl

Techniek:
www.aramdesign.nl

X